Co nejvíc ovlivňuje naše chování

http://www.horoskopnik.cz/vestirna/ http://www.horoskopnik.cz/vestirna/

 

Psychoanalyticky orientovaní psychologové tvrdí, že lidské nevědomí ovlivňuje naše chování a psychiku z 90 %. Takže kognitivně behaviorální přístup můžete uplatňovat sebevíc, můžete porozumět mnoha skutečnostem a osvojit si ve svém chování množství kompetencí, ale své nevědomí prostě nepředběhnete. Nelze to, není způsob, jak pomyslně řečeno zabít zvíře v nás, ono pudové, co se s nevědomím spojuje a co nás bytostně ovlivňuje.

Pochopte sebe samotné

Mezi naším vědomím a nevědomím zeje obrovská propast, mezi kterou neexistuje most, podvědomí je sice pomyslným středem, ale neumožní nám, abychom rozuměli nevědomí. Jediný způsob může představovat právě to, co se nám v noci zdá a proto se musíme zabývat výkladem snů, abychom porozuměli sobě samotným.