Překladatelství a tlumočení pro všechny zákazníky

Potřebujete sehnat kvalitního tlumočníka a nevíte, na jakou společnost se obrátit? Zkuste nás, společnost, která zaměstnává pouze profesionály. Používáme několik druhů tlumočení, každé pro jinou příležitost.
Pro politické nebo obchodní rozhovory používáme konsekutivní tlumočení, při kterém řečník řekne část své myšlenky a poté dá prostor tlumočníkovi pro překlad. Při mezinárodních politických setkáních a jednáních se využívá simultánní tlumočení, u kterého se využívá sluchátek a mikrofonu. Možností jsou i tlumočnické kabiny. Méně obvyklé je poté šeptání překladu přímo do ucha klienta.

Soudy

Překlady u soudů mají svůj vlastní způsob, protože zákon požaduje, aby tlumočníci splňovali speciálně určené podmínky. Všichni naši tlumočníci mají příslušné certifikáty.