Požáry a otravy

Pokud se o komíny na svých nemovitostech nebudete řádně starat, nemůžete po čase počítat s ničím jiným, než s požárem nebo smrtí otravou oxidem uhelnatým. Zní to možná poněkud bizarně, napsat to takhle natvrdo, ale je to bohužel pravda. Pokud totiž dojde k ucpání komínového průduchu sazemi či tuhými usazeninami, začnou se spaliny, které nemají jak odcházet, vracet zpět směrem ke spotřebiči. Tyto spaliny vždy samozřejmě obsahují i oxid uhelnatý, což je smrtelně jedovatý plyn bez zápachu a chuti, takže může dojít k přiotrávení až ke smrtelné otravě, aniž by člověk pociťoval nějaké průvodní jevy. Otravy oxidem uhelnatým patří mezi nejnebezpečnější a nejzákeřnější otravy, se kterými se při zanedbání údržby komínů, ale například i plynových karm setkáváme.

Mějte rádi svého kominíka!

Pokud nejsou řádně prováděné revize komínů a jejich čištění, můžete předpokládat vznícení sazí, jež při hoření dosahují velmi vysokých teplot, což může mít za následek i prasknutí komína s následným požárem celé budovy. Jak předejít všem těmto nepříjemným situacím? Dbejte o své povinnosti a hlavně, pozvěte si svého kominíka!