Kúsok histórie

Vývoj nábytku je ovplyvňovaný rozvojom spoločnosti, jej preferenciami a potrebami. Okrem odrazu rozvoja spoločnosti a uspokojovania potrieb obyvateľov má významné postavenie aj strojové a technologické vybavenie. V druhej polovici 20. storočia zaznamenali technológie veľký vzostup, a to prispelo aj k skvalitneniu výroby. Výroba sa pritom sústredila do veľkých prevádzok, kde dochádzalo k výrobe na linkách a strojoch. Neskôr sa však prešlo k výrobe v menších prevádzkach, ktoré sú flexibilnejšie a rýchlejšie reagujú na zmeny trhu.

Súčasné trendy

V súčasnosti rastie popularita nábytku z masívu závratným tempom. Ide najmä o návrat k prírodným materiálom, zdravému životnému štýlu ale aj o kvalitu. V neposlednom rade však ide aj o štýlový vzhľad, luxus a originálne tvary.